Gedragsregels

Gedragsregels Kenniscentrum Leefritme

Het plaatsen van reacties bij artikelen op www.yogadiscovery.be is aan een aantal gedragsregels gebonden. Deze dienen om de sfeer op de website voor iedereen prettig te houden. Door een reactie te plaatsen op Leefritme.nl stem je in met deze regels.

Plaatsen van reacties met betrekking tot de verstrekking van persoonsgegevens:

Het verplichte veld (e-mail adres) dient compleet ingevuld te zijn. Indien het email adres niet correct opgegeven, wordt de reactie niet geplaatst. Het is niet mogelijk om hier over te corresponderen.

Inhoud en vorm van reacties:
 • Reacties plaatsen onder verschillende e-mail adressen met als doel bezoekers of de medewerkers van Leefritme.nl te misleiden is niet toegestaan.
 • Wees behulpzaam en constructief in een discussie en toon respect voor anderen op Leefritmr.nl.
 • Je discussieert met elkaar, niet tegen elkaar.
 • Formuleer a.u.b. helder en correct.
 • Plaats a.u.b. geen onzinnige replies.
 • Nuanceer je uitspraken en onderbouw je mening.
Niet toegestaan zijn:
 • Reclame(uitingen), spam of links hier naar toe.
 • Merknamen, een link naar een website of iemand aan te bevelen indien dit een constructieve bijdrage heeft voor de discussie is uiteraard wel toegestaan.
 • Verbaal geweld van welke vorm dan ook.
 • Racistische uitspraken, leuzen of aanzet daartoe.
 • Schokkend materiaal of links hier naar toe.
 • Pornografie of links hier naar toe.
 • Flames (ruzies, heftige reacties) uitlokken door te provoceren (zogenaamde trolls).
 • Criminele praktijken of links hier naar toe.
 • Licentie of copyright schendingen of links daar naar toe.
Omgang met moderators en beslissingen vanuit Leefritme.nl aangaande de gedragsregels:
 • Het heeft geen zin om na verwijdering van je reactie opnieuw dezelfde reactie te plaatsen.
 • Ook vragen we je om niet in het openbare commentsysteem in te gaan op de verwijdering, neem a.u.b. contact op met de moderator indien je de beslissing onterecht vindt.
Bij overtreding van de gedragsregels:
 • Wordt je reactie van de website verwijderd. Hiervan zal je door de moderator via email op de hoogte gesteld worden. Je hebt hierbij uiteraard de gelegenheid om te reageren.
 • De moderator zal je argumentatie overwegen en indien het verwijderen van je reactie niet voldoende gegrond bevonden is de reactie terug plaatsen.
 • Bij herhaaldelijk overtreden van de website of ‘zware’ overtredingen zoals discriminatie kan je voor een nader te bepalen duur de toegang tot de website ontzegd worden.
Uitzonderingen:

Er zijn situaties denkbaar waarop de gedragsregels niet toepasbaar zijn of geheel aansluiten. Wij kiezen er bewust voor om niet alle uitzonderingssituaties te beschrijven, maar bieden de mogelijkheid te reageren indien je ergens niet mee eens bent.

Moderators:

De moderators van Leefritme.nl gaan zorgvuldig en correct te werk. Indien je het niet eens bent met een beslissing neem dan contact op met de betreffende moderator die de beslissing genomen heeft. Leg duidelijk uit waarom je het niet eens bent met de beslissing en beargumenteer dit.

Share via emailShare on TwitterDigg ThisShare on FacebookSave on Delicious+1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>